Stacks Image 8

Onze aanpak

Wij leven ons in uw situatie in
Dit doen wij door naar u te luisteren. Door – vanuit onze ervaring – gerichte vragen te stellen. Door klankbord te zijn. En soms door u uit te dagen, advocaat van de duivel te spelen. En hiermee tot de essentie van uw vraagstelling door te dringen. Met gevoel voor humor, creativiteit en respect voor u en uw organisatie.

We helpen u focussen
Duurzame groei realiseren betekent de juiste keuzes maken: te versterken wat werkt en los te laten wat niet werkt. Dit doen we door uw mensen erbij te betrekken en gebruik te maken van de aanwezige kennis in uw organisatie. Door uw verkopen, supply chain proces en prestaties te analyseren. Door – waar passend, alleen met uw goedvinden – uw klanten te interviewen. En zo in kaart te brengen waar de grootste kansen liggen om de kracht van uw organisatie optimaal te benutten. Om, op basis van dit verkregen inzicht, duidelijke keuzes te maken en – samen met u – een koers uit te zetten en concrete, meetbare doelstellingen te formuleren voor de komende jaren.

Wij helpen u inrichten
Duurzame groei realiseren vraagt om structurele aanpassingen van uw interne organisatie. Soms ingrijpend, soms niet. Dit veranderingsproces begeleiden we op een ‘hands-on’ manier, die past bij uw organisatie. Een manier waardoor draagvlak ontstaat en oplossingen geborgd worden – misschien wel de belangrijkste sleutels tot succes.

Wij helpen u realiseren
We helpen uw organisatie, bedrijfsprocessen en systemen zodanig te professionaliseren, dat ze de gekozen koers optimaal ondersteunen. Voor de implementatie leggen we in een uitgewerkt activiteitenplan vast wat er wanneer en door wie moet gebeuren om de gekozen doelstellingen te halen. En welke financiële resultaten dat oplevert. De implementatie en realisatie van ieder veranderingsproces vergt leiderschap. Van u én van uw medewerkers. Wij helpen u hier graag bij.

Wij zetten de juiste mensen voor u in
Als de situatie daarom vraagt, kunnen wij een beroep doen op een netwerk van zeer ervaren specialisten, die extra capaciteit en deskundigheid inbrengen waar en wanneer dat nodig is. Allen even professioneel, betrokken en gedreven om u en uw organisatie meerwaarde te bieden.

Het zal u duidelijk zijn dat onze werkwijze verschilt per organisatie. We hebben geen bewezen onfeilbaar, kant-en-klaar model klaarliggen. Maar wel veel ervaring en een gedegen kennis van zaken als het gaat om het realiseren van duurzame groei voor organisaties. Voorbeelden hiervan treft u ook op deze website aan.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.