Stacks Image 208

Wie zijn wij?

DOWN TO EARTH is een netwerkorganisatie van gedreven, HBO+ opgeleide, technisch-bedrijfskundige professionals met ruime ervaring in de industrie. De naam is gekozen vanwege een no-nonsense aanpak, warsheid van alle consultancy-jargon en een passie voor duurzaam ondernemen: met oog voor de mens en omgeving.
Stacks Image 100

CHANTAL

Weet energie te bundelen en organisaties te bekrachtigen.

CHANTAL is de motor achter DOWN TO EARTH BV. Ze is open, enthousiast, analytisch en gericht op waardecreatie voor alle stakeholders. Zo weet zij bruggen te slaan tussen culturen, mensen te mobiliseren en ontwikkelen, draagvlak en structuur te bouwen en zaken duurzaam voor elkaar te krijgen. Door zich in te leven in haar klanten en diens sterkten te matchen met marktkansen, weet Chantal nieuwe kansen te ontwikkelen en de waardeketen te optimaliseren.

Chantal is industrieel ontwerper / marketeer met 20+ jaar ervaring in de industrie / FMGC / life sciences.
Stacks Image 136

MARC

Levert complexe projecten ‘on time in full’ op met flair.

MARC is energiek, enthousiast en uitermate sterk als technisch initiator, innovator en katalysator met een sterk gevoel voor doenbaarheid en haalbaarheid. Hij kan complexe situaties snel doorzien met oog voor essentiële details. Als programmamanager / projectleider weet hij teams effectief aan te sturen en te motiveren, zo breed draagvlak te creëren en projecten conform afspraak op tijd binnen budget op te leveren.

Marc is elektrotechnicus met 20+ jaar ervaring in de telecom / technische dienstverlening.
Stacks Image 144

TACO

Vertaalt technische inkoop naar duurzame resultaten.

TACO is een verbindende factor, die over grenzen heen kijkt. Hij is analytisch, empatisch, creatief en klantgericht. Met zijn brede interesse en ruime ervaring bij productiebedrijven weet Taco complexe (inkoop)vraagstukken te vertalen naar concrete en duurzame resultaten. Hiervoor creëert hij draagvlak in een aangenaam werkklimaat.

Taco is chemisch procestechnoloog met 15+ jaar ervaring in de (petro)industrie / FMCG.
Stacks Image 153

CAROLIJN

Zet met haar drive foodbedrijven stevig op de kaart.

CAROLIJN werkt graag in teams, is benaderbaar, heeft humor, ontwikkelt haar medewerkers en bouwt aan duurzame, door de organisatie gedragen, werkbare oplossingen. Ze heeft een brede technisch-commerciële track record (marketing, inkoop & logistiek, onderhoud, productie) opgebouwd en ‘enjoys the journey’ evenveel als het eindresultaat. Ze heeft overzicht, houdt vast aan een lange(re) termijn visie en kan in- en uitzoomen wanneer nodig. Ze brengt structuur, is besluitvaardig en is helder in haar verwachting en feedback naar medewerkers - met oog voor de persoonlijke relatie.

Carolijn is werktuigbouwer met 15+ jaar ervaring in de maakindustrie / FMCG.
Stacks Image 161

BERT

Verbetert kwaliteit, output, kosten en duurzaamheid in technische organisaties.

BERT is open, eerlijk en een harde werker met senioriteit, die complexe problemen overziet en draagvlak en structuur weet te creëren. Hij is gericht op hoge kwaliteit, het verbeteren van de output, verlagen van kosten en verduurzaming van (liefst technische, energie- of logistieke) bedrijven, altijd met - gezonde - aandacht voor de mens. Berts’ specialisaties zijn:
  • Programma- en Projectmanagement
  • Duurzaam Assetmanagement
  • Advies t.b.v. Energievraagstukken
Bert - werktuigbouwer / bedrijfskundige met 20+ jaar ervaring in de energie / FMCG.
Stacks Image 178

WOUTER

Haalt het beste uit teams in uitdagende verandertrajecten.

WOUTER is open, spontaan, vernieuwend en gericht op continue verbeteringen. Hij haalt in lastige verandertrajecten het beste uit teams. Wouter blinkt uit in:
  • Optimalisatie van logistieke / ICT processen
  • (Energie)besparingsmaatregelen
  • Organisatieverandering en professionalisering.
Wouter is werktuigbouwer met 20+ jaar ervaring in de maakindustrie / infra / logistiek.
Stacks Image 187

GERARD

Zet technische producten overtuigend in de markt.

GERARD is een innemende, succesvolle B2B marketing & sales / business development manager, die resultaten bereikt door zijn inlevingsvermogen, klantfocus en team-benadering. Gerard is communicatief, overtuigend, in staat om complexe vraagstukken te doorzien en op te lossen, personeel te motiveren en zo structurele verbeteringen in uitdagende, stressvolle omgevingen te realiseren.

Gerard is werktuigbouwer / bedrijfskundige met 20+ jaar ervaring in de internationale industrie.
Stacks Image 195

MAURICE

Ontwikkelt teams met passie en creativiteit.

MAURICE is een enthousiaste, creatieve, klantgerichte verandermanager. Hij munt uit in het terugbrengen van de essentie vanuit complexe situaties en stelt graag duidelijke doelen en kaders, altijd met ruimte voor ieders eigen inzicht en creativiteit. Hij geeft mensgericht leiding vanuit vertrouwen, is goed in het herkennen en ontwikkelen van talent, kan goed luisteren, draagvlak creëren en feedback geven.

Maurice is politicoloog / bestuurskundige met 15+ jaar ervaring in de profit- / non-profitbranche.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.